10 euron sijoituksella kiinni yrityslainamarkkinoille

Debitum: Vaihtoehtoinen P2B-sijoitusplatformi

Debitum on lisensoitu ja Latvian rahoitus- ja pääomamarkkinakomission säätelemä vaihtoehtoinen peer-to-business (P2B) sijoitusplatformi. Se on verkosto, joka yhdistää lopulliset lainanottajat, lainojen alkuperäiset myöntäjät sekä sijoittajat.

Debitum-alustan kautta kuka tahansa voi sijoittaa yrityslainoihin alkaen vain 10 eurosta ja saada jopa 12% korkotuottoa.

Ainutlaatuiset myyntivaltit (USPs)

  1. Toiminut vuodesta 2018 lähtien ja ylläpitänyt 0% maksuviiveiden määrää.
  2. Kaikki Debitumin sijoitukset ovat vahvasti vakuutettuja – fyysiset omaisuudet, laskut, tulevat kassavirrat jne.
  3. 11 sijoittajansuojamekanismia on käytössä – takaisinosto-velvollisuus, rangaistusmaksut, junioriosuus, yhteishallinnolliset tilit, valtion takaukset.
  4. Debitum tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa rahoitusinstrumentteihin – omaisuuden takaamiin arvopapereihin (ABS), jotka koostuvat useista eri lainoista.
  5. Alusta ei veloita sijoittajilta mitään maksuja. Tähän mennessä yksikään sijoittaja ei ole menettänyt rahaa Debitumissa. Kaikki sijoitukset hyväksytään välittömästi. Debitum-verkosto sallii talletukset euroina.

Vertailu muihin P2P- ja P2B-alustoihin

Vaikka Debitum on erikoistunut erityisesti yrityslainoihin, se tarjoaa kilpailukykyisiä etuja verrattuna perinteisiin P2P-lainausalustoihin. Esimerkiksi monimutkaiset sijoittajansuojamekanismit ja vahva vakuuttaminen ovat ominaisuuksia, jotka erottavat Debitumin esimerkiksi Bondsterista tai Mintoksesta.

Toisaalta, koska Debitum on suhteellisen uusi ja keskittynyt erityisesti yrityslainoihin, se ei ehkä tarjoa yhtä monipuolista valikoimaa kuin jotkin suuremmat ja monipuolisemmat P2P-alustat.

Johtopäätökset

Debitum edustaa P2B-sektoria, joka tarjoaa vaihtoehtoisen sijoitusmuodon erityisesti yrityslainoihin keskittyen. Sen vahvat sijoittajansuojamekanismit ja vakuudet tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon, erityisesti niille, jotka etsivät suhteellisen turvallista, mutta tuottoisaa sijoitusta.

Jokaisella sijoitusplatformilla on omat erityispiirteensä ja riskejäkin on hyvä harkita. Debitum tarjoaa monia etuja, mutta se on hyvä asettaa kontekstiin muiden saatavilla olevien vaihtoehtojen rinnalla.


Vaihtoehtoiset sijoitusplatformit: P2P vs. P2B vs. joukkorahoitus

Viime vuosina vaihtoehtoiset sijoitusplatformit ovat kasvattaneet suosiotaan tarjoamalla sijoittajille uusia ja erilaisia tapoja sijoittaa rahojaan. Yleisimpiä vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja ovat vertaislainaus eli peer-to-peer (P2P) lainaus, yritysvertaislainaus eli peer-to-business (P2B) lainaus ja joukkorahoitus. Tässä artikkelissa käydään läpi näiden kolmen sijoitusmuodon peruspiirteet, riskit ja tuottomahdollisuudet.

Jokainen näistä sijoitusmuodoista tarjoaa omanlaisensa riski-tuotto-profiilin, ja ne voivat sopia erilaisille sijoittajille eri tavoin. Tarkastelemme näitä eroja tarkemmin alla.

Peer-to-peer (P2P) lainaus

P2P-lainaus on prosessi, jossa yksittäiset sijoittajat lainaavat rahaa yksittäisille lainanottajille usein verkkopohjaisten alustojen kautta. Esimerkkejä tällaisista alustoista ovat Mintos ja Bondster. P2P-lainauksessa tuotto-odotukset voivat olla korkeita, tyypillisesti 8–12%.

Toisaalta P2P-lainauksen riskit voivat olla suhteellisen korkeat, erityisesti jos lainanottajat eivät pysty maksamaan lainojaan takaisin. Jotkut alustat tarjoavat kuitenkin takaisinostotakuun, joka voi lieventää sijoittajan riskejä.

Peer-to-business (P2B) lainaus

P2B-lainaus on samankaltainen kuin P2P, mutta tässä tapauksessa yksittäiset sijoittajat lainaavat yrityksille. Esimerkkejä ovat Debitum ja Funding Circle. P2B-lainauksessa yritykset usein tarjoavat vakuuksia, kuten fyysisiä omaisuuksia tai tulevia kassavirtoja, mikä voi vähentää sijoittajan riskejä.

P2B-lainauksessa tuotot ovat usein hieman matalampia kuin P2P-lainauksessa, mutta sijoitukset saattavat olla myös vakaampia, koska yritykset yleensä omaavat monimutkaisemmat rahoitusmekanismit ja paremmat mahdollisuudet selviytyä taloudellisista ongelmista.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus eroaa P2P- ja P2B-lainauksesta siten, että rahoja ei välttämättä odoteta palautuvan lainan muodossa. Esimerkiksi osakepohjaisessa joukkorahoituksessa sijoittajat ostavat osakkeita start-up-yrityksistä tai muista projekteista. Joukkorahoitusalustoja ovat esimerkiksi Kickstarter ja Indiegogo.

Joukkorahoituksen riskit voivat olla hyvin korkeat, etenkin jos kyseessä on uusi tai kokeellinen hanke. Toisaalta, onnistuneen joukkorahoitusprojektin tuotot voivat olla huomattavan suuret.

Vertailun yhteenveto

  1. Tuotto-odotukset: Korkeimmat tuotto-odotukset ovat usein P2P-lainauksessa, seurattuna P2B-lainauksesta ja joukkorahoituksesta.
  2. Riskiprofiili: Joukkorahoituksen riskit voivat olla erittäin korkeat, kun taas P2P- ja P2B-lainaus tarjoavat yleensä jonkinlaisia suojamekanismeja.
  3. Likviditeetti: P2P- ja P2B-lainauksessa sijoitukset ovat yleensä lyhyempiä ja likvidimpiä, kun taas joukkorahoituksessa rahat voivat olla kiinni pitkään.
  4. Vakuudet: P2B-lainauksessa on usein vakuuksia, jotka voivat vähentää sijoittajan riskejä.

Johtopäätökset

Vaihtoehtoiset sijoitusplatformit tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia sijoittajille, jotka etsivät erilaisia riski-tuotto-profiileja. P2P- ja P2B-lainaus sekä joukkorahoitus ovat kaikki validit vaihtoehdot, mutta ne sopivat erilaisille sijoittajille eri elämäntilanteissa ja riskinottokyvyssä.

On tärkeää ymmärtää, mitä kunkin sijoitusmuodon riskit ja mahdollisuudet ovat, ja suhteuttaa ne omiin sijoitustavoitteisiin ja riskinottokykyyn.

Trackbacks & Pings

Vastaa