Kiinteistövakuudelliset lainat sijoituskohteena

Kiinteistövakuudelliset lainat ovat yksi monista sijoitusinstrumenteista, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden saada tuottoa samalla kun heillä on vakuus, joka suojaa heidän sijoitustaan. Mutta mitä ne oikeastaan ovat, ja miksi ne saattavat olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajalle?

Lainojen luonne ja ominaisuudet

Kiinteistövakuudelliset lainat ovat, kuten nimestä voi päätellä, lainoja, joilla on kiinteistö vakuutena. Tämä tarkoittaa, että jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin, lainanantajalla (sijoittajalla) on oikeus ottaa haltuunsa vakuutena oleva kiinteistö ja myydä se saadakseen rahansa takaisin. Tämä tekee kiinteistövakuudellisista lainoista suhteellisen turvallisia sijoituskohteita, koska sijoittajan pääoma on suojattu konkreettisella omaisuudella.

Kiinteistövakuudellisten lainojen korot ovat usein korkeammat kuin perinteisten pankkilainojen, mikä tarkoittaa, että sijoittajille on tarjolla kilpailukykyisiä tuottoja. Samanaikaisesti korkeammat korot kompensoivat sijoittajan suurempaa riskiä, sillä kiinteistömarkkinat voivat olla epävakaat ja arvonlaskut ovat mahdollisia.

Monimuotoisuus sijoitusstrategiassa

Kiinteistövakuudelliset lainat voivat tarjota sijoittajille mahdollisuuden monipuolistaa sijoitusportfolioitaan. Sen sijaan, että sijoittaisivat suoraan kiinteistöihin, sijoittajat voivat sijoittaa lainoihin, jotka ovat sidoksissa erilaisiin kiinteistöihin – asuntoihin, toimistotiloihin, teollisuuskiinteistöihin jne. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa riskejä eri kiinteistösektoreiden kesken.

Lisäksi, koska kiinteistövakuudelliset lainat ovat usein lyhytaikaisempia kuin perinteiset kiinteistösijoitukset, sijoittajat voivat saada tuottonsa nopeammin ja kohdentaa pääomansa uudelleen muihin mahdollisuuksiin, kun lainaerät maksetaan takaisin.

Riskit

Vaikka kiinteistövakuudelliset lainat tarjoavat konkreettisen vakuuden, niihin liittyy myös riskejä. Kiinteistöjen arvot voivat laskea, mikä voi vaikuttaa lainan vakuuden arvoon. Lisäksi on olemassa riski, että lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin, mikä voi johtaa siihen, että sijoittajan on otettava haltuunsa ja myytävä vakuutena oleva kiinteistö, mikä voi olla aikaa vievää ja kallista.

Markkinatilanteen seuraaminen

Menestyksekäs sijoittaminen kiinteistövakuudellisiin lainoihin edellyttää markkinatilanteen jatkuvaa seuraamista. On tärkeää ymmärtää paikalliset kiinteistömarkkinat, arvioida kiinteistön todellista arvoa ja olla tietoinen taloudellisista ja poliittisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon.

Yhteenveto

Kiinteistövakuudelliset lainat voivat olla houkutteleva sijoitusvaihtoehto niille, jotka etsivät suhteellisen turvallista sijoitusta konkreettisella vakuudella sekä kilpailukykyistä tuottoa. Kuitenkin, kuten kaikissa sijoituksissa, on tärkeää tehdä perusteellinen due diligence ja olla tietoinen mahdollisista riskeistä.

Estategurun rajaton, digitaalinen markkinapaikka tuo yhteen kehittäjät ja sijoittajat muokkaamaan tulevaisuuden Euroopan siluetteja

Korkean teknologian rahoitusmetodimme tarjoaa turvallisia, läpinäkyviä sijoituksia, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen riski/tuotto-suhteen. Toteuttaessamme filosofiaamme, jonka mukaan sijoittaminen pitäisi olla kaikkien saavutettavissa, sallimme jopa 50 euron suuruiset sijoitukset. Samalla teemme yhteistyötä vakiintuneiden institutionaalisten sijoittajien ja Euroopan suurimpien kiinteistökehittäjien kanssa.

Johtavana pan-eurooppalaisena markkinapaikkana, joka helpottaa kiinteistöjen vakuudellisia lainoja pk-yrityksille ja tarjoaa huolellisesti valittuja sijoitusmahdollisuuksia kansainvälisille sijoittajille, Estateguru yhdistää erilaiset palveluntarjoajat, pk-yritykset ja sijoittajat yhdelle yhtenäiselle markkinapaikalle. Yhtiö tarjoaa jotain ainutlaatuista, mitä muut rahoituslaitokset eivät voi tarjota – saumattoman, rajat ylittävän ja digitaalisen palvelun lainanottajille ja sijoittajille.

Tavoitteenamme on tehdä sijoittamisesta yksinkertaista, demokraattista, läpinäkyvää ja turvallista

Kattavan due diligence -prosessin ja huolellisten valintaprotokollien kautta olemme mahdollistaneet sijoittajille yli 64,235,295 euron tuotot, vuosittaisella keskimääräisellä tuotolla yli kymmenen prosenttia. Sen perustamisesta vuonna 2014 lähtien Estateguru on auttanut kiinteistökehittäjiä ympäri Eurooppaa lainaamaan rahaa nopeasti ja helposti, tarjoten heille luotettavaa pääomaa silloin kun he sitä eniten tarvitsevat. Samaan aikaan sijoittajamme ovat saaneet markkinoiden parhaat tuotot lyhytaikaisista kiinteistöjen vakuudellisista lainoista.

Estateguru on lisensoitu toimimaan missä tahansa EU:ssa Eurooppalaisen joukkorahoituspalveluntarjoajien (ECSPR) lisenssin nojalla.

Yhtiö on ylpeä siitä, että se on saanut vuoden 2022 Euroopan Fintech-palkinnoissa vuoden Lendtech-palkinnon.

Trackbacks & Pings

Vastaa