Yrityslainat: Mitä yrityksen pitää tietää?

Yrityslaina on rahoitusmuoto, joka on tarkoitettu yritysten käyttöön. Lainaa voidaan käyttää esimerkiksi investointeihin, kasvuun tai toiminnan rahoittamiseen.

Mitä yrityslainan hakemisessa pitää huomioida?

Yrityksen taloudellinen tilanne on tärkein tekijä, joka vaikuttaa lainan myöntämiseen. Yrityksen tulee olla kannattava ja sillä tulee olla riittävästi varallisuutta kattamaan lainamaksut.

Taloudellista tilannetta arvioitaessa lainantarjoaja kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Liikevaihto: Liikevaihto kertoo yrityksen tuotosta. Yrityksen tulee pystyä tuottamaan riittävästi liikevaihtoa, jotta se pystyy kattamaan lainamaksut ja muut kulunsa.
 • Kannattavuus: Kannattavuus kertoo yrityksen kyvystä tuottaa voittoa. Yrityksen tulee olla kannattava, jotta sillä on varaa maksaa lainamaksut.
 • Varallisuus: Varallisuus kertoo yrityksen omavaraisuusasteesta. Yrityksen tulee olla riittävän omavarainen, jotta sillä on varaa maksaa lainamaksut, jos liikevaihto tai kannattavuus heikkenee.

Toimintasuunnitelma on myös tärkeä osa yrityslainan hakemista. Toimintasuunnitelmassa tulee kuvata, miten laina käytetään ja miten se vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

Toimintasuunnitelman tulee olla realistinen ja perusteltu. Lainantarjoaja haluaa nähdä, että yrityksellä on selkeä suunnitelma siitä, miten laina käytetään ja miten se auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa.

Lopuksi lainantarjoaja arvioi myös lainan tarvetta. Lainan tulee olla tarpeellinen ja sillä tulee olla realistiset mahdollisuudet tuottaa tulosta yritykselle.

Yrityslainoja on erilaisia tyyppejä. Lainan tyyppi vaikuttaa lainan korkoon, lyhennysohjelmaan ja muihin ehtoihin.

Yleisesti ottaen vakuudettomia lainoja on vakuudettomia lainoja kalliimpia.

Vakuudettomia lainoja

 • Kassavirtalainat: Kassavirtalainat ovat lyhytaikaisia lainoja, joita käytetään toiminnan rahoittamiseen, esimerkiksi lyhytaikaisten kulujen, kuten laskujen tai palkkamaksujen, kattamiseen.
 • Joukkovelkakirjalainat: Joukkovelkakirjalainat ovat pitkäaikaisia lainoja, joita myydään usein institutionaalisille sijoittajille.

Vakuuslainoja

 • Kiinteistölainat: Kiinteistölainat ovat lainoja, joiden vakuutena on kiinteistö.
 • Ajoneuvolainat: Ajoneuvolainat ovat lainoja, joiden vakuutena on ajoneuvo.
 • Muu omaisuuslainat: Muu omaisuuslainat ovat lainoja, joiden vakuutena on muu omaisuus, kuten yrityksen kalusto tai raaka-aineet.

Takauslainoja

 • Yrittäjän takauslainat: Yrittäjän takauslainoissa yrityksen omistaja tai omistajat takaavat lainan.
 • Kolmannen osapuolen takauslainat: Kolmannen osapuolen takauslainoissa yrityksen ulkopuolinen henkilö tai taho takaa lainan.

Yrityslainan hakeminen on kannattavaa suunnitella huolellisesti. Lainanhakijan tulee varmistaa, että yrityksellä on riittävät taloudelliset edellytykset lainan hakemiseen ja takaisinmaksuun.

Kuinka hakea Qred yrityslainaa

Qredin yrityslaina ja sen hakeminen on vaivatonta ja nopeaa. Seuraavat vaiheet auttavat sinua hakemaan lainaa:

 1. Tutustu tarjontaan: Ensimmäinen askel on tutustua Qredin tarjoamiin yrityslainavaihtoehtoihin ja niiden ehtoihin.
 2. Lainahakemus: Täytä lainahakemus verkossa. Tarvitset yleensä perustiedot yrityksestäsi ja taloudellisesta tilanteestasi.
 3. Päätös: Qred arvioi hakemuksesi ja tekee päätöksen lainan myöntämisestä yleensä muutamissa tunneissa.
 4. Rahoitus: Jos hakemuksesi hyväksytään, saat rahoituksen tilillesi nopeasti.

Yhteenveto

Qred tarjoaa kilpailukykyisen ja nopean ratkaisun yrityksesi rahoitustarpeisiin. Heidän asiantuntemuksensa ja helppo hakuprosessinsa tekevät heistä luotettavan kumppanin yrityslainoissa. Harkitse Qredin valitsemista, kun tarvitset yrityslainaa investointeihin ja muihin liiketoiminnan tarpeisiin.

Vastaa