Vuokranantajakysely 2022: Uuden sijoitusasunnon ostoaikeet laskussa

Uuden sijoitusasunnon ostoaikeet ovat laskeneet viime vuodesta. Tämä käy ilmi Suomen Vuokranantajien tuoreesta jäsenkyselystä, johon vastasi yli 2100 yksityistä pienvuokranantajaa. Varovaisuus on kasvanut erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa koronan pitkittyminen on vaikeuttanut asuntojen vuokrausta. Kyselytutkimuksesta käy myös ilmi, että yksityiset vuokranantajat kaihtavat isoja riskejä ja hoitavat säntillisesti velvoitteensa. Suurimpana tulevaisuuden riskinä pidetään edelleen verotuksen kiristymistä.

Ostoaikeet laskeneet viime vuodesta

Vuokranantajakyselyssä kysyttiin uuden sijoitusasunnon ostoaikeista tulevan vuoden aikana. Noin puolet vastaajista arvioi, etteivät he aio hankkia uutta sijoitusasuntoa, vaikka sopivakin kohde ilmaantuisi myyntiin. Vastaajien osuus, jotka eivät aio ostaa uutta asuntoa seuraavan vuoden aikana, kasvoi edellisen vuoden kyselystä noin viidellä prosenttiyksiköllä.

Asuntokaupoille suhteellisen varmasti suuntaavia oli vastaajista noin 13 prosenttia. Vahvasti ostoaikeisten osuus laski edellisestä kyselystä vain reilulla prosenttiyksiköllä. Vaihtelut ja erot kaupunkien välillä olivat kuitenkin suuret.

Suurista kaupungeista ostoaikeita oli eniten Tampereella toimivien vuokranantajien keskuudessa (19 %) ja Helsingissä vähiten (7 %). Eniten ostoaikeet romahtivat viime vuoden kyselystä Espoossa ja Kauniaisissa (20 % → 9 %) sekä Vantaalla (16 % → 10 %). Vantaalla niiden vastaajien osuus, jotka eivät ole aikeissa hankkia uutta asuntoa, kaksinkertaistui vuodessa (31 % → 61 %).

”Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinan muutokset näkyvät vastauksissa. Vuokralaisen löytämisen vaikeudet yhdistettynä asuntojen kallistumiseen ei ole asuntosijoittajalle lähtökohtaisesti otollisin hetki uuden asunnon hankintaan. Koronan negatiiviset vaikutukset ovat osuneet muun muassa opiskelijoihin ja muihin ryhmiin, jotka tyypillisesti asuvat vuokralla. Samaan aikaan monella etätöihin siirtyneellä kotitaloudella säästäminen ja tätä kautta edellytykset uuden asunnon hankintaan ovat kasvaneet. Pääkaupunkiseudun vilkas asuntokauppa ja kiihtynyt hintakehitys toisaalta kertovat, että markkinoilla uskotaan pääkaupunkiseudun vetovoimaan pitkässä juoksussa”, arvio Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Yksityiset vuokranantajat kaihtavat isoja riskejä ja hoitavat säntillisesti velvoitteensa – verotuksen kiristyminen suurin huoli

Pitkittynyt koronatilanne tai kasvaneet vaikeudet vuokralaisen löytämisessä eivät ole kyselyn perusteella vaikuttaneet siihen, kuinka vuokranantajat ovat hoitaneet vastikesuoritteensa taloyhtiöille. Vastaajista 98 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä ole ollut vaikeuksia vastikkeiden maksussa. Pieniä vaikeuksia on ollut vastaajista kahdella prosentilla ja suuria vaikeuksia vain 0,5 prosentilla vastaajista. Tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia vuodentakaiseen kyselyyn verrattuna.

“Suuria vaikeuksia on siis ollut vain yhdellä henkilöllä yli 2000 vastaajasta. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että asuntosijoittajat pystyvät hoitamaan vastikkeensa myös vaikeassa markkinatilanteessa hyvin eivätkä tuo epävakautta taloyhtiöihin”, Rokkanen konkretisoi.

Kyselytutkimuksen perusteella yksityiset vuokranantajat ovat riskin kaihtajia. Lähes 95 prosenttia asuntosijoittajista kaihtaa suuria riskejä. Asunnot ovat valikoituneet sijoituskohteeksi, koska ne nähdään matalariskisinä pienen tai maltillisen tuoton tuojina.

Vuokranantajat nostavat kyselyssä verotuksen kiristymisen selkeästi suurimmaksi asuntosijoittamisen riskiksi. Maan hallitus ei ole tehnyt lopullisia linjauksia asuntosijoittamisen verotuksen mahdollisista muutoksista.

”Asuntosijoittajat kaihtavat suurta riskiä. Suurten pikavoittojen ja riskien sijaan asuntosijoittamisella haetaan pitkäjänteisesti turvaa tulevaisuuden varalle. Puolella vastaajista asuntosijoittamisen ensisijaisena tavoitteena on eläkepäivien toimeentulon turvaaminen. Normaalit vaihtelut kysynnässä ja vuokralaisvalintaan liittyvät riskit kuuluvat asuntosijoittamiseen, mutta poliittiset riskit tuovat toimintaan tarpeetonta epävarmuutta. Erityisesti veropolitiikan tulisi olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Suurin voittaja asuntosijoittamisen suosion ja vuokra-asuntojen tarjonnan kasvussa on ollut vuokralainen. Muutoksilla, jotka vaikeuttavat yksityisten asuntosijoittajien toimintaa, vaikeutetaan vuokralaisten asunnon löytymistä tulevaisuudessa”, sanoo Rokkanen.

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely toteutettiin 18.11.–5.12.2021. Kyselyyn vastasi 2114 yksityistä vuokranantajaa.

Vastaa