Schneider Electric ja Wärtsilä julkaisevat maailman ensimmäisen kestävän louhintaratkaisun litiumin louhintaan

Schneider Electric, maailman johtava energianhallinnan ja automaation asiantuntija sekä Wärtsilä, kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla, ovat tehneet yhteistyötä luoden kestävän ja keskeytymättömän energiaratkaisun maailman syrjäisimmille litiumkaivoksille.

Ratkaisua on kehitetty yli 20 vuoden ajan hyödyntäen tuloksia yli 200 toteutetusta projektista. Tavoitteena on optimoida energian tehokas toimitus ja käyttö. Ratkaisu hyödyntää mikroverkkoja, lämmöntuotantoa, energian varastointia ja uusiutuvia energialähteitä. Tavoitteena on tarjota kaivosteollisuudelle kustannustehokas energiaratkaisu, jolla on mahdollisimman pieni ympäristövaikutus.

Pilottihankkeiden perusteella etuja ovat:

  • Keskimääräinen kokonaisinvestoinnin vähennys 27 %
  • Hiilidioksidipäästöjen vähennys jopa 20 % tai 18 500 tonnia vuodessa kaivosta kohti
  • Energiakustannusten vähennys 40 %, kun siirrytään Schneider-Wärtsilä-yhteisratkaisuun aiemmin käytetystä dieselmoottorista

– Edut eivät koske vain litiumin louhintaa. Nollapäästöisen tulevaisuuden luomiseksi uusiutuvien energialähteiden varastoinnin on oltava edullisempaa ja saavutettavampaa. Tämän ratkaisun avulla kaivosoperaattorit voivat vähentää laitostensa ympäristövaikutuksia ja alentaa tuotantokustannuksia, korostaa Vivek Kapoor, Schneider Electricin kaivos-, mineraali- ja metallisegmentin johtaja.

–Litiumia tarve akkuteollisuudessa kasvaa maailmanlaajuisesti koko ajan, ja se luo painetta tehdä kaivostoiminnasta mahdollisimman tehokasta. Virtalähde on olennainen osa kaivostoiminnan joustavuutta ja luotettavuutta. Olemme suunnitelleet yhdessä Schneiderin kanssa ratkaisun, joka hyödyntää molempien yritysten vahvuudet. Se ei vain takaa luotettavaa energiansaantia, vaan parantaa samalla kaivostoiminnan tehokkuutta ja vähentää ympäristöhaittoja, sanoo Wärtsilä Energyn strategisen kumppanuuden johtaja Jean Nabb.

  • Uusi energiajärjestelmä mahdollistaa litiumin vastuullisen louhinnan alueilla, joissa se muuten olisi mahdotonta, kuten alueilla, joissa ei ole sähköverkkoa.
  • Ratkaisu hyödyntää mikroverkkoja, lämmöntuotantoa, energian varastointia ja uusiutuvia energialähteitä.
  • Uusi ratkaisu parantaa kaivostoiminnan tehokkuutta ja vähentää ympäristöhaittoja.
  • Ratkaisu mahdollistaa keskimäärin 27 prosentin säästön investoinneissa ja 20 prosentin hiilidioksidipäästövähennyksen.

Tietoa Wärtsilästä:

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Vastaa