Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021

Vuoden 2021 toisen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto kasvoi 24 miljoonaa euroa 484 miljoonaan euroon pääasiassa camLine-yrityskaupan, Elisa Viihde Viaplay -yhteistyön ja matkaviestinnän liikevaihdon kasvun myötä.
  • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia 213 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4 miljoonaa euroa 172 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4 miljoonaa euroa 105 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 16 miljoonaa euroa 101 miljoonaan euroon pääasiassa nettokäyttöpääoman positiivisen muutoksen ansiosta.
  • Suomessa mobiilin postpaid ARPU nousi 19,9 miljoonaan euroon (19,5 edellisellä neljänneksellä) ja postpaid-liittymien vaihtuvuus oli edellisen neljänneksen tasolla, 18,3 prosenttia (18,3).
  • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi neljänneksen aikana 36 700 liittymällä, joista 30 800 oli M2M- ja IoT-liittymiä.
  • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 6 000 liittymällä
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 5 100 liittymällä.
  • Ohjeistus vuodelle 2021 pysyy ennallaan.

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa4-6/214-6/20Δ %1-6/211-6/20Δ %
Liikevaihto4844615,1 %9669294,0 %
Käyttökate166168-1,2 %3363340,6 %
Vertailukelpoinen käyttökate 1)1721682,2 %3423342,3 %
Liikevoitto100101-1,3 %2022000,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1)1051014,4 %2072003,8 %
Tulos ennen veroja9697-0,1 %1961922,2 %
Vert.kelpoinen tulos ennen veroja 1)102975,9 %2021925,2 %
Tulos per osake (EPS), euroa0,490,490,1 %1,000,982,4 %
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,520,495,9 %1,030,985,3 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit6775-10,3 %120126-4,5 %
Nettovelka1 3791 3323,5 %1 3791 3323,5 %
Nettovelka / käyttökate 2)2,02,02,02,0
Velkaantumisaste, %133,8 %132,6 %133,8 %132,6 %
Omavaraisuusaste, %35,8 %35,9 %35,8 %35,9 %
Kassavirta1018321,0 %151156-3,2 %
Vertailukelpoinen kassavirta 3)1018518,2 %1611581,6 %

1) Ilman 6 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 3) 1-6/21 ilman 10 milj. euron osakehankintoja, 4-6/20 ilman 2 milj. euron osakehankintoja ja 1-6/20 ilman 3 milj. euron osakehankintoja.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Vahva vuosineljännes muuttumattomassa ympäristössä

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 484 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate parani 2 prosenttia 172 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos parani 6 prosenttia 0,52 euroon.

Elisan 5G-johtajuus jatkui: yhtiöllä on Suomen laajin 5G-verkko. Elisa tarjoaa 5G-verkon yli 110 kaupungissa. Verkon kattavuus on yli 50 prosenttia koko maan väestöstä ja jopa 90 prosenttia suurimmissa kaupungeissa. 5G-verkon asiakaskysyntä jatkui hyvänä, ja uusien 5G-asiakkaiden kuukausilaskutus kasvoi yli kolme euroa. Valtaosa myydyistä matkapuhelimista on 5G-laitteita.

Elisa otti ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa käyttöön erillisen 5G-verkon kaupallisessa verkossa. Elisa on toimittanut yksityisiä 5G-verkkoja esimerkiksi Porin ja HaminaKotkan satamiin. Yksityisiä verkkoja käyttävät yritykset hyötyvät muun muassa edistyneemmistä sovelluksista teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin.

Elisan tuoreen tutkimuksen mukaan suoratoistovideoiden katselu on lisääntynyt tasaisesti kolmen viime vuoden aikana ja yli 40 prosenttia koronaviruspandemian aikana. Yritysasiakkaiden pilvipohjaisten IT-palvelujen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Nämä trendit ovat vaikuttaneet myönteisesti videoviihde- ja IT-palvelujen liikevaihtoon.

Jatkoimme digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus -missiomme toteuttamista. Elisasta on tulossa yksi ensimmäisistä suomalaisista yrityksistä, jotka vähentävät päästöjään 1,5 asteen ilmastotavoitteen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Elisa oli yksi sadasta ensimmäisestä organisaatiosta, jotka allekirjoittivat maailmanlaajuisen Climate Pledge -ilmastositoumuksen, sekä kymmenen parhaan yrityksen joukossa Financial Times -lehden eurooppalaisten ilmastojohtajien 2021 listalla. Elisa liittyi Inklusiiv-yhteisöön edistääkseen monimuotoisuutta ja osallisuutta, jotka ovat yhä tärkeämpiä kun jo 23 prosenttia Elisan henkilöstöstä työskentelee Suomen ulkopuolella yli 16 maassa.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme, ja jatkamme voimakasta keskittymistä niihin. Tuottavuuden parantaminen, digitaalisten palvelujemme parantaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme tulevat jatkossakin luomaan vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2021

Suomen makrotaloudellisen ympäristön näkymät ovat parantuneet, mutta siihen liittyy vielä epävarmuuksia. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Liikevaihdon arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2020. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille

Vastaa