Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2021: Vahvaa liikevaihdon kasvua

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2021: Vahvaa liikevaihdon kasvua

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa: www.kemira.com/fi/konserni/sijoittajat/.

Toinen neljännes:

  • Liikevaihto kasvoi 13 % 657,5 miljoonaan euroon (582,9). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 16 % korkeampien myyntimäärien johdosta. Myös myyntihinnat kasvoivat. 
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 2 % ja oli 107,3 miljoona euroa (105,7). Operatiivinen käyttökateprosentti laski 16,3 %:iin (18,1 %), pääasiassa korkeampien muuttuvien kustannusten seurauksena. Käyttökate laski 12 % ja oli 91,1 miljoonaa euroa (103,8). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimiseen.  
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 1 % ja oli 58,2 miljoonaa euroa (57,6). Liikevoitto laski 25 % ja oli 41,9 miljoonaa euroa (55,7). 
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 38,6 miljoonaa euroa (60,8).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 33 % ja oli 0,15 euroa (0,22), pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimisen vuoksi.  

Tammi-kesäkuu:

  • Liikevaihto kasvoi 3 % 1 263,6 miljoonaan euroon (1 224,9) Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 7 % korkeampien myyntimäärien johdosta.
  • Operatiivinen käyttökate laski 1 %  211,9 miljoonaan euroon (214,2) pääasiassa korkeampien muuttuvien kustannusten sekä negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen seurauksena. Korkeammilla myyntimäärillä oli positiivinen vaikutus. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 16,8 %:iin (17,5 %). Käyttökate laski 8 % ja oli 194,2 miljoonaa euroa (212,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimiseen.
  • Operatiivinen liikevoitto laski 4 % 114,0 miljoonaan euroon (118,4). Liikevoitto laski 17 % ja oli 96,1 miljoonaa euroa (116,4).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 52,4 miljoonaa euroa (111,0).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 14 % 0,40 euroon (0,47), pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimisen vuoksi.  

Näkymät vuodelle 2021 (ennallaan)

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2020 (2 427 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5 %) pienempi kuin vuonna 2020 (435 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty)
COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Kemiran loppumarkkinoiden kysyntä on kuitenkin elpymässä ja elpymisen odotetaan jatkuvan vuodesta 2020 käynnissä olevan talouskasvun mukaisesti. Erityisesti öljy- ja kaasumarkkinakysyntä on elpymässä ja kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan. Näkymissä oletetaan, että Kemiran operatiivisessa toiminnassa ei tapahdu merkittäviä häiriöitä. Valuuttojen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti operatiiviseen käyttökatteeseen.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:
”Kysyntä parani selvästi kautta linjan vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Kemiran liikevaihto kasvoi 13 % 657 miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 16 %, ja orgaaninen kasvu ilman Oil & Gas -liiketoiminnan vaikutusta oli myös hyvällä 9 %:n tasolla. Kustannusten nousu ja joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat vaikuttivat kannattavuuteen. Operatiivinen käyttökate oli 107 miljoonaa euroa. Operatiivinen käyttökateprosentti puolestaan laski, mutta oli edelleen hyvällä 16,3 %:n tasolla.

Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 6 % ja kysyntä oli hyvää kautta linjan. Kasvua vauhdittivat etenkin pakkauskartongin ja sellun hyvän kysynnän jatkuminen ja vahva kysyntä APAC-alueella. Raaka-ainekustannusten nousu vaikutti kannattavuuteen, ja operatiivinen käyttökate laski 15,3 %:iin.

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi 24 %. Kasvua vauhditti pääasiassa Oil & Gas -liiketoiminta, jonka liikevaihto kasvoi 146 % markkinan elpymisen jatkuessa liuskeöljy- ja -kaasuliiketoiminnassa. Myös öljyhiekan vedenkäsittelyliiketoiminnan kausiluonteinen kysyntä parani. Myyntimäärien kasvun ansiosta segmentin kannattavuus pysyi vahvana ja oli 17,7 %.

Olemme pitäneet näkymät ennallaan ja odotamme kysynnän elpymisen jatkuvan vuoden 2021 toisella puoliskolla. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan maailmantalouden voimakkaan elpymisen seurauksena. Kustannuspaineita lieventääksemme jatkamme aktiivisia hinnoittelutoimiamme ja pyrimme kaikin tavoin vastaamaan kasvavaan markkinakysyntään myyntimäärien lisäämiseksi.

Kannattava kasvu on edelleen Kemiran strateginen painopiste. Uusien tuotantolaitostemme rakentaminen saatiin päätökseen Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa vuoden 2021 toisella neljänneksellä, ja niiden käyttöönotto on meneillään. Uusiutuvien ja kierrätettävien tuotteiden asiakaskysynnän kasvu toisaalta tukee biopohjaista strategiaamme, joka etenee suunnitelmien mukaisesti. Kapasiteetin laajennukset ja biopohjainen strategia tukevat Kemiran kannattavaa kasvua tulevina vuosina.” 

AVAINLUVUT

Milj. euroa4-6/20214-6/20201-6/20211-6/20201-12/2020
Liikevaihto657,5 582,9 1 263,6 1 224,9 2 427,2 
Operatiivinen käyttökate107,3 105,7 211,9 214,2 435,1 
Operatiivinen käyttökate, %16,3 18,1 16,8 17,5 17,9 
Käyttökate91,1 103,8 194,2 212,2 413,2 
Käyttökate, %13,9 17,8 15,4 17,3 17,0 
Operatiivinen liikevoitto58,2 57,6 114,0 118,4 237,7 
Operatiivinen liikevoitto, %8,9 9,9 9,0 9,7 9,8 
Liikevoitto41,9 55,7 96,1 116,4 215,9 
Liikevoitto, %6,4 9,6 7,6 9,5 8,9 
Tilikauden voitto24,9 35,5 65,7 75,1 138,0 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,15 0,22 0,40 0,47 0,86 
Sidottu pääoma*1 956,1 1 993,5 1 956,1 1 993,5 1 964,9 
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %11,9 11,6 11,9 11,6 12,1 
Sidotun pääoman tuotto*, %10,0 10,4 10,0 10,4 11,0 
Liiketoiminnan rahavirta38,6 60,8 52,4 111,0 374,7 
Investoinnit ilman yritysostoja32,5 44,1 59,1 80,2 195,6 
Investoinnit32,5 44,1 59,1 82,8 198,2 
Rahavirta investointien jälkeen6,1 16,6 -6,928,1 173,3 
Omavaraisuus, % kauden lopussa42 43 42 43 43 
Osakekohtainen oma pääoma, euroa7,74 7,80 7,74 7,80 7,80 
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa69 70 69 70 63 

  *12 kuukauden liukuva keskiarvo 
Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä. 

  Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET   

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %. 

Helsingissä 15.7.2021     

Kemira Oyj 
Hallitus    

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2021 JA 2022   

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021                                                     26.10.2021
Tilinpäätöstiedote 2021                                                                             11.2.2022
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022                                                  27.4.2022
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022                                                   15.7.2022
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022                                                     25.10.2022

Vuosikertomus 2021 julkaistaan 14.2.2022 alkavalla viikolla.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 24.3.2022.   

Vastaa