Maksuvapaan kuukauden tai pidemmän aikavälin merkitys lainanhoidossa

Viime aikoina kansainvälisen talouden aallot ovat heilutelleet myös Suomen taloutta. Nousseet elinkustannukset ja varsinkin energian hinnanvaihtelut ovat saaneet monet suomalaiset taloudet miettimään tarkemmin omaa talouttaan, ja sen kantokykyä. Maksuvapaa, maksuvapaus ja lyhennysvapaa kuukausi ovat asioita, jotka ovat mietityttäneet monia, olisiko siitä apua pahimmille hetkille?

Mitä maksuvapaus tarkoittaa käytännössä?

Maksuvapaudella tarkoitetaan sitä mahdollisuutta, minkä lainanantaja voi myöntää väliaikaisesti. Se tarkoittaa, että lainasta maksetaan vain kuluja, eikä lainan lyhennyksiä, joka toisaalta vähentää lainanottajan kuukausikuluja, mutta toisaalta myös pidentää laina-aikaa. Pankit sekä rahoitusyhtiöt tarjoavat maksu- tai lyhennysvapaita kuukausia asuntolainojen lisäksi myös luottokorteille, kulutusluotoille sekä mm. autorahoitukselle.

Elämäntilanteet vaihtelevat ja välillä voi omalle taloudelle tulla tilanne, missä on parempi siirtää mahdollisuuksien mukaisesti maksuja eteenpäin, ja saada sillä tavalla omaan arkitalouteen lisää rahaa. Harvalla meistä elämäntilanteet menevät niin tasaisesti, että oman talouden tulot ja kulut pysyvät kurissa. Kansainvälinen talous voi vaikuttaa vakaaseenkin yritystoimintaan ja työntekoon tavoilla, joihin eivät yksittäiset henkilöt, tai edes yritykset voi vaikuttaa millään tavalla, ja silloin on hyvä tietää kaikista mahdollisuuksista, joilla voi omaa talouttaan varmistaa.

Oman talouden hallinnassa yksi tärkein asia on ennakointi. Jos tiedossa on oman talouden rahan väheneminen, on hyvä ennakkoon selvittää, missä kuluissa on mahdollisuuksia erilaisiin maksujärjestelyihin tai sopimuksiin kuten maksuvapaat kuukaudet. Se, että laina-aika lisääntyy muutamalla kuukaudella isoissa lainoissa on pienempi paha, kuin se, että ei saa maksettua lainaeriä eräpäivinä. Oman talouden suunnittelussa yksi tärkeimmistä asioista on nimenomaan erilaistan maksuvelvoitteiden hoitaminen ajoissa, ja edellä mainittu ennakointi, mikäli on tiedossa, että omat arjen varat ovat muuttumassa. Muutos voi olla lyhytaikainen, tai se voi olla pidempiaikainen, mutta ennakointi ja oman talouden suunnittelu eivät ole koskaan pahasta – siksihän yritysmaailmassa ja valtionkin taloudessa tehdään budjetteja, eli ennakoidaan tulevia tilanteita ja suunnitellaan niiden varalle erilaisia skenarioita.

Maksuvapaus – lyhennysvapaus

Termit saattavat vaihdella, mutta kyse on kuitenkin samasta asiasta. Lyhennysvapaan aikana pidät taukoa lainan pääoman lyhentämisestä ja maksat lainastasi pelkkiä korkoja. Voit hakea lyhennysvapaata asuntolainaan, opintolainaan … millaisia lainoja sinulla sitten onkaan. Se on aina kertaluonteinen muutos lainan maksuohjelmaan ja siitä ja sen kestosta sovitaan etukäteen. Lyhennysvapaus antaa lainan ottajalle helpotusta lainakuluissa. Lyhennysvapaata haetaan erityisesti silloin, kun oma maksukyky on heikentynyt esimerkiksi työttömyyden tai sairauden takia. Lainanmyöntäjästä ja lainatyypistä riippuen lyhennysvapaus voi kestää 1-24 kuukautta.

Tyypillisintä lyhennysvapaiden pitäminen on asuntolainojen kanssa. Asuntolaina on monille suurin kuukausittainen meno ja sitä maksetaan noin parinkymmenen vuoden ajan. Näiden parinkymmenen vuoden aikana lainanottajan elämäntilanne ehtii varmasti muuttumaan useampaankin otteeseen, ja aina välillä rahaa ei riitäkään lainan lyhentämiseen.

Mitä muita syitä maksuvapauden hakemiselle?

Maksuvapautta, lyhennysvapaata pitää aina hakea erillisellä hakemusella. Jolllain lainoittajille voi olla tätä varten oma lomakkeensa, ja monet lainoittajat voivat jopa kysyä asiakkaalta suoraan, haluaako hän pitää pari kuukautta lyhennysvapaata.

Muita syitä maksuvapauden hakemiseen voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Muiden lainojen poismaksu: Esimerkiksi kallis kulutusluotto voidaan maksaa nopeammin pois toisen lainan lyhennysvapaasta käteenjääneellä rahalla.
  • Rahan säästäminen: Ylimääräistä rahaa saatetaan laittaa säästötilille pahan päivän varalle.
  • Sijoittaminen: Joku saattaa ottaa lainasta lyhennysvapaata käyttääkseen ylimääräiset rahat mahdollisiin sijoituskohteisiin
  • Vapaa-aika: Lyhennysvapaata hyödynnetään myös esimerkiksi lomamatkan tai muun mukavan kustantamiseen.

Pankit voivat käyttää tällä vapaudelle myös erilaisia nimiä ja termejä, jotka sopivat niiden palvelulistauksiin, kuten lyhennysjousto tai vastaava. Lyhennysjousto on joissakin pankeissa saatavissa oleva palve, jossa lainasopimusta muutetaan lyhennyksen määrään liittyen. Se on nimeltään jousto, koska siinä on mahdollisuutena vähentää maksettavaa lainaerää tai nollata se kokonaan, jolloin siitä tulee lyhennysvapaa…

Oma talous ja oma arki

Maksuvapaa on yksi käytettävissä oleva keino sieltä helpommasta päästä, millä on mahdollista tasapainoittaa oman talouden tilannetta. Se on yleensä saatavissa, ja harvoin lainoittajat kieltäytyvät, koska heillekin on tärkeätä lainanottaneen maksukyky – joten ennemmin sitä laina-aikaa pidennetään, kun saadaan aikaan tilanne, missä lainanottaneen talous laitetaan aivan sekaisin. Oman taloudellisen tilanteen selvittäminen, ja omasta taloudesta tietoisuus ovatkin jokaisen talouden yksi kulmakivistä. Silloin kun talouteen tulee hyvin rahaa töistä tai/ja sijoituksista, ja tulot ovat selvästi suuremmat kuin kulut, on taloudenhoito helppoa. Mutta silloin kuin tulot ja kulut ovat lähellä toisiaan, vaatii oman talouden hallinta enemmän huomiota ja suunnittelua, sekä edellä mainittua ennakointia. Ja aina kannattaa muistaa, että niitä maksuvapaita kuukausia käyttävät muutkin, ja monilla muillakin talouksilla on välillä vaikeata- eli näitä mahdollisuuksia käyttävät tuhannet muutkin.

Vastaa