Sijoitus kiinteistövakuudelliseen lainaan Euroopassa

Ennenkuin luet eteenpäin, haluamme muistuttaa, että jokainen lukijamme vastaa täysin omista sijoituspäätöksistään. Me emme toimi sijoitusneuvojina, mutta tuomme esille niitä erilaisia mahdollisuuksia, mitä 2020-luvun Eurooppa ja maailma on tuonut tullessaan. Näihin mahdollisuuksiin sisältyy myös tämän kertainen esimerkkimme, eli sijoittaminen valikoituihin, lyhytaikaisiin lainoihin Euroopassa EstateGurun kautta.

EstateGuru on vaihtoehtoisrahoittaja, jonka avulla sijoittajat pääsevät sijoittamaan kiinteistövakuudellisiin yrityslainoihin. Kiinteistövakuudelliset yrityslainat ovat osa lainamuotoista joukkorahoitusta, mikä tarjoaa hajautushyötyjä perinteisiin omaisuusluokkiin nähden ja houkuttelevia tuottoja ( EstateGurun lainojen historiallinen tuotto on ollut n.  11,5%.) 

Tee menestyksestä uusi tapasi

Enemmän tuottoa sijoituksille. Enemmän avoimuutta ja turvallisuutta. Yli 100 000 sijoittajan yhteisömme ansaitsee hyviä tuottoja sijoittamalla tarkasti valikoituihin, lyhytaikaisiin, kiinteistövakuudellisiin lainoihin Euroopassa – yhteen turvallisimmista omaisuuslajeista. Aloita matka taloudelliseen vapauteen vain 50 eurolla ja ansaitse jopa 12% korkoa rahoillesi vuodessa.

Miksi EstateGurun lainat laskevat perinteisen osakkeista ja koroista muodostetun sijoitussalkun riskiä?

Rahoitusteorian mukaan sijoitukset, joiden tuotot korreloivat alhaisesti muiden salkussa olevien sijoitusten kanssa, laskevat koko sijoitussalkun riskiä. EstateGurun lainat todistetusti ovat performoineet hyvin esimerkiksi kevään koronakriisin aikana, jolloin tuotot osakkeissa eivät olleet ruusuiset. Osa sijoitussalkusta hajautettuna EstateGurun lainoihin siis laskee koko salkun riskiä.

Täydellinen hallinta, täydellinen läpinäkyvyys

Päätät itse, miten sitoutunut olet sijoitussalkkusi hallinnointiin. Haluat sitten hallinnoida käsin kaikkia sijoituksiasi tai antaa alan johtavan Auto Invest -ominaisuutemme huolehtia sijoitusten hallinnoinnista – valinta on sinun. Näet jokaisen sijoituksen kaikki yksityiskohdat jokaisessa vaiheessa, riippumatta sijoittamisesi muodosta.

Lisäksi EstateGuru tarjoaa myös lainoja

Kiinteistövakuudellista yrityslainaa projekteillesi

EstateGuru tarjoaa kiinteistövakuudellista yrityslainaa nopeasti ja vaivattomasti – rahoitus ilman tarpeetonta byrokratiaa tai odotusaikoja. Tarjoamme nykyaikaisen ja digitaalisen rahoitusmallin yrityksille, jotka arvostavat helppoutta ja nopeutta. Lainoissamme on joustavat ehdot, sekä räätälöidyt takaisinmaksuaikataulut. Korot alkaen 0,6% kuukaudessa.

Trackbacks & Pings

  • Kiinteistökauppaa käytiin vilkkaasti vuonna 2021 – epävarmuus hiljentää toimitilavuokramarkkinoita - Sijoituskohde :

    […] Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymi nousi 7 miljardiin euroon vuonna 2021. Volyymi oli 24 prosenttia vuotta 2020 korkeampi. Pääkaupunkiseudun kiinteistökauppojen osuus koko Suomen volyymistä oli 55 prosenttia. Osuutta korostaa kaikkein suurimpien ja kalleimpien kiinteistökohteiden keskittyminen alueelle, minkä lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii myös eniten ammattimaisia sijoittajia. […]

    2 vuotta ago
  • Lontoo kiilasi kiinteistösijoittajien ykköskohteeksi Euroopassa, Helsingin sijoitus laski - Sijoituskohde :

    […] Kiinteistötoimialalle tarjottavista palveluista Suomen PwC:llä vastaavan Jeroen Busin mukaan Euroopan kiinteistöalalla tiedostetaan se, että koronapandemiasta ulospääsy ei ole helppoa.– On patoutunutta kysyntää, josta toki on hyötyä, mutta samaan aikaan on ymmärrettävä, mitä talouden “uudelleenkäynnistäminen” todella tarkoittaa, Bus sanoo.Alalla on niin toimitusketjujen häiriöitä, energiakustannusten nousua kuin kiinteistöalan työvoimapulaa. Niiden vaikutuksia voi olla vaikea tulkita. – Lisäksi painaa epävarmuus siitä, kuinka kauan alan ongelmat voivat jatkua, hän jatkaa.Liiketoimintaan liittyy myös lyhyen aikavälin epävarmuustekijöitä, joista keskeisimmät liittyvät kyberturvallisuuteen sekä inflaatioon (59%) ja korkoihin (55%). Kiinteistöliiketoiminnan suurimpia huolenaiheita vuodelle 2022 ovat rakennuskustannukset ja resurssien saatavuus (88 %), sopivan maan ja varojen saatavuus (66%) sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja kestävyyteen liittyvät vaatimukset (61%). Moni näistä huolenaiheista vaikuttaa rakentamisen hintoihin ja toimitusaikatauluihin juuri silloin, kun alalla haluttaisiin jatkaa viivästynyttä kehitystä tai edistää uudelleenkäyttöä koskevia aloitteita.– Epävarmuus kasvaa myös pidemmällä aikavälillä, kun tiedossa on, että alan on uudistuttava monella rintamalla toimintakykynsä säilyttämiseksi. Yritykset ovat yhä tietoisempia ESG-teemoista ja samalla pitää pystyä vahvistamaan digitalisaatiota sekä uudistamaan liiketoiminta- ja rahoitusmalleja. Myös huoli sosiaalisista ja poliittisista riskeistä jatkuu, sanoo puolestaan kiinteistöalalle tarjottavista veropalveluista vastaava Mikko Leinola Suomen PwC:ltä. […]

    2 vuotta ago

Vastaa