Nightingale Health vahvistaa IP-salkkuaan kolmella uudella patentilla

Terveysriskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä Nightingale Health Oyj:lle (”Nightingale Health”) on myönnetty kolme uutta patenttia Suomessa. Nightingale Health julkaisi 23.5.2023 saaneensa kuusi patenttia ja nyt myönnetyt kolme uutta patenttia laajentavat yhtiön patenttisalkun kattamaan analyysin sormenpääverinäytteistä ja yhä useamman sairauden. 

Ensimmäinen nyt myönnetyistä patenteista koskee yhtiön kehittämän teknologian kykyä määrittää tiettyjen sormenpäästä otetusta kuivaverinäytteestä analysoitujen veren merkkiaineiden perusteella, onko henkilöllä tauti tai tila tai onko olemassa riski, että hänelle kehittyy tauti tai tila. Toinen patenteista koskee teknologian kykyä määrittää onko olemassa riski, että henkilölle kehittyy ahdistuneisuushäiriö. Kolmas patenteista koskee teknologian kykyä määrittää onko olemassa riski, että henkilölle kehittyy sidekudossairaus kuten nivelreuma.  

Patentit lisäävät entisestään yhtiön aineettoman omaisuuden arvoa. Nightingale Healthilla on useita muita vireillä olevia patenttihakemuksia Patentti- ja rekisterihallituksessa, ja yhtiö on myös laajentamassa patenttejaan kansainvälisesti. 

Nightingale Healthista 

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Terveydentilallamme on valtava vaikutus sekä elämänlaatuumme että meille läheisten ihmisten elämään. Nightingale Health mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden yhdistämällä kehittämämme verianalyysiteknologian, globaalit terveystietovarannot sekä lääketieteellisen tutkimustiedon. Pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin perinteiset terveydenhuollon ja hyvinvoinnin työkalut: palvelun, jonka tuloksilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja joka kykenee ennustamaan terveiden vuosien määrää. 

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 25 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 450 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Lue lisää: https://nightingalehealth.com/fi/ 

Sijoitusmahdollisuudet

Nightingale Healthin osakkeet ovat herättäneet sijoittajien kiinnostusta, erityisesti terveysteknologian alalla. Yrityksen kasvupotentiaali on suuri, sillä sen teknologia voi mullistaa tapamme ymmärtää ja hoitaa monia sairauksia. Tämä tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

Yrityksen arvo on noussut viime vuosina, mutta kuten kaikkiin sijoituksiin, myös Nightingale Healthin osakkeisiin liittyy riskejä. On tärkeää tehdä perusteellinen due diligence ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tärkeät huomioitavat tekijät

  • Markkinapotentiaali: Terveysteknologia on nopeasti kasvava ala, ja Nightingale Healthin palveluilla on suuri kysyntä.
  • Teknologinen etumatka: Yrityksen patentoitu teknologia antaa sille kilpailuedun.
  • Rahoitus: Yritys on saanut merkittävää rahoitusta sekä julkisilta että yksityisiltä tahoilta.
  • Riskit: Kuten kaikkiin kasvuyrityksiin, myös Nightingale Healthiin liittyy riskejä, kuten kilpailu ja markkinoiden muutokset.

Tulevaisuuden näkymät

Nightingale Healthin tulevaisuus näyttää lupaavalta, ja yritys on laajentumassa kansainvälisille markkinoille. Yrityksen teknologia on saanut positiivista palautetta sekä asiakkailta että asiantuntijoilta, mikä antaa viitteitä sen menestyksestä tulevaisuudessa.

Kansainvälinen laajentuminen ja mahdolliset uudet tuotelanseeraukset voivat tarjota sijoittajille merkittäviä tuottoja, mutta on tärkeää pitää mielessä, että kasvu vaatii myös investointeja.

Sijoittajan toimenpiteet

Jos olet kiinnostunut sijoittamaan Nightingale Healthiin, on suositeltavaa aloittaa perusteellisella markkina-analyysillä ja yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnilla. On myös hyvä idea keskustella asiantuntijoiden kanssa ja harkita sijoituksen hajauttamista.

Tutustu myös yrityksen viimeisimpiin talousraportteihin, uutisiin ja analyyseihin, jotta saat kattavan kuvan yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Yhteenveto

Nightingale Health tarjoaa kiinnostavan sijoitusmahdollisuuden terveysteknologian alalla. Yrityksen innovatiivinen teknologia, kasvupotentiaali ja positiiviset tulevaisuudennäkymät tekevät siitä houkuttelevan kohteen sijoittajille. Kuten kaikkiin sijoituksiin, myös tähän liittyy riskejä, joten sijoituspäätös tulee tehdä huolellisen harkinnan jälkeen.

Vastaa