Sijoituskohteen valinnan top 10 argumenttia

Tässä on kymmenen tärkeää argumenttia sijoituskohteen valinnassa:

 1. Yrityksen tulevaisuudennäkymät: Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat ja strategiat vaikuttavat sen potentiaaliseen kasvuun ja menestykseen.
 2. Taloudelliset tunnusluvut: Yrityksen taloudelliset tunnusluvut kertovat sen nykyisestä ja tulevasta taloudellisesta tilanteesta. Tärkeitä tunnuslukuja ovat esimerkiksi liikevaihto, tulos, tase, osinkotuotto ja velkaantuneisuus.
 3. Yhtiön johto: Yhtiön johto ja sen kokemus ja kyvyt vaikuttavat sen menestykseen.
 4. Kilpailukyky: Kilpailukykyinen yritys pystyy paremmin selviytymään muuttuvilla markkinoilla.
 5. Markkina-asema: Yrityksen markkina-asema kertoo sen asemasta kilpailijoihin nähden. Hyvällä markkina-asemalla on helpompi kasvattaa liiketoimintaa ja kannattavuutta.
 6. Toimialan kasvu: Toimialan kasvu vaikuttaa suoraan yksittäisen yrityksen potentiaaliseen kasvuun.
 7. Riskienhallinta: Sijoituskohteen riskit on tunnistettava ja hallittava.
 8. Osakkeen arvostus: Osakkeen hinta suhteessa yhtiön tulokseen ja tulevaisuuden odotuksiin on tärkeä arvostuskriteeri.
 9. Osingonmaksukyky: Osingonmaksukyky kertoo yrityksen kyvystä maksaa osinkoa osakkeenomistajilleen.
 10. Kestävä kehitys: Kestävä kehitys on tärkeä kriteeri sijoituskohteen valinnassa, sillä se voi vaikuttaa yrityksen pitkän aikavälin menestykseen ja maineeseen.

Nämä argumentit ovat tärkeitä ottaa huomioon sijoituskohteen valinnassa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sijoituspäätöksissä on aina riski, joten kaikki argumentit on punnittava huolellisesti ennen päätöksen tekemistä.

Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Oman talouden paikkaaminen

Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

Suomi sijoittuu monilla mittareilla tarkasteltuna hyvin EU-maiden joukossa. Tässä joitakin esimerkkejä:

 1. Talous: Suomi on yksi Euroopan taloudellisesti vahvimmista maista. Suomen bruttokansantuote (BKT) henkeä kohti on korkea ja maan talouskasvu on ollut positiivista vuosina 2017-2019.
 2. Koulutus: Suomen koulutusjärjestelmä on tunnustettu maailman parhaaksi useissa kansainvälisissä vertailuissa.
 3. Turvallisuus: Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista ja se on sijoittunut useissa turvallisuusmittauksissa korkealle.
 4. Ympäristö: Suomi on ympäristöystävällinen maa, joka on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja edistämään kestävää kehitystä.
 5. Tasa-arvo: Suomi on tunnettu tasa-arvoisena maana, joka on saavuttanut korkean tasa-arvoisuusindeksin sijoituksen.
 6. Digitalisaatio: Suomi on kehittynyt digitalisaation saralla ja on yksi maailman johtavista digitaalisten innovaatioiden kehittäjistä.
 7. Terveydenhuolto: Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on kehittynyt ja tarjoaa korkeatasoista hoitoa kansalaisille.

On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikilla mittareilla Suomi ei ole paras tai huonoin maa EU:ssa. Jokaisella maalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja vertailu voi olla hankalaa johtuen erilaisista kriteereistä ja mittareista, jotka vaikuttavat sijoitukseen.

Trackbacks & Pings

Vastaa