Enersense on valittu pääurakoitsijaksi Soidinmäen tuulipuiston rakentamiseen

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajan Enersense International Oyj:n Power-liiketoimintaan kuuluva Empower PN Oy on tehnyt sopimuksen Tuulivoimayhtiö Pohjoistuuli Oy:n kanssa Saarijärvellä sijaitsevan Soidinmäen tuulipuiston rakentamisesta.

Soidinmäen tuulipuisto koostuu seitsemästä voimalasta ja puiston rakentaminen alkaa elokuussa 2021. Hanke valmistuu suunnitelmien mukaisesti vuoden 2022 loppupuolella. Enersensen toimituslaajuuteen kuuluu puiston teiden ja nostoalueiden rakentaminen, voimalaperustukset, puiston sisäverkko sekä sähköasema avaimet käteen -periaatteella.

Samassa yhteydessä yhtiöt ovat sopineet myös käynnin aikaisiin palveluihin liittyen pitkäaikaisista puiston sisäverkon ja sähköaseman käyttö- ja kunnossapitopalveluista.

”Meillä on jo hyvät kokemukset Enersensen toimituksista kahden muun tuulipuistohankkeen osalta, mikä painoi urakoitsijavalinnassa”, toteaa Tuulivoimayhtiö Pohjoistuuli Oy:n hallituksen jäsen Markku Kortteisto.

”Soidinmäen tuulipuisto on meille tärkeä hanke ja referenssi kasvavassa tuulivoimamarkkinassa, ja pääsemme hyödyntämään kattavaa osaamistamme hankkeen toteutuksessa”, toteaa Enersensen Power-liiketoiminnan johtaja Juha Silvola.

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 200 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.

Vastaa